Pelantikan Pengurus OSIS Tp. 2017/2018

Pelantikan kepengurusan OSIS masa khidmat 2017/2018 :